Disclaimer

Filmdistributeurs Nederland (FDN), noch de door haar ingehuurde krachten voor de realisatie, de uitvoering en het onderhoud van deze website kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste informatie die via deze website wordt verkregen. FDN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruiken van deze dienst of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten of aangeboden content.
De gegevens verkregen via deze dienst zijn alleen bedoeld voor intern gebruik en mogen zonder schriftelijk toestemming vooraf van FDN én de rechthebbende filmdistributeur(s) niet openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden gekopieerd en/of verspreid.